6‹bqć'uçâçbŚ±ș)ÿœȘÿĂ ?™š§șÇ«ąOĘjֿà ?–)äČè­zšè§Zž,šźïæÊŚŹ¶˜iąybíyžée TermĂ©keink

Termékeink

NĂĄlunk minden kaphatĂł, ami egy öntözƑrendszerhez csak kellhet. VĂĄlasztĂ©kunkban megtalĂĄlhatĂłak piacvezetƑ
öntözĂ©stechnikai gyĂĄrtĂłk termĂ©kei. BöngĂ©ssze ĂĄt termĂ©keinket, ĂĄrlistĂĄnkat vagy Ă©rdeklƑdjön elĂ©rhetƑsĂ©geinken.

Amennyiben ĂĄraink eurĂłban vannak feltƱntetve, Ășgy az ĂĄrakat a vĂĄsĂĄrlĂĄst megelƑzƑ nap a Magyar Nemzeti Bank ĂĄltal közzĂ©tett közĂ©pĂĄrfolyamon szĂĄmĂ­tjuk ki.

 

Gyakran ismételt kérdések!